معاون آموزشی

تعداد بازدید:۱۹۷۹

دکتر مهسا حقی

مرتبه علمی : دانشیار


  •   دانشکده منابع طبیعی دریا

  •   گروه شیلات

  •   53532241 - 9861+

  • haghi@kmsu.ac.ir