فرآوری محصولات شیلاتی

تعداد بازدید:۱۱۸۲

با توجه به وجود رشته تحصیلی علوم و مهندسی شیلات، گرایش فرآوری محصولات شیلاتی و نیاز مبرم دانشجویان این گرایش مبنی بر انجام پروژه های تحقیقاتی و پایان نامه ها، آزمایشگاه فرآوری محصولات شیلاتی در دانشکده منابع طبیعی راه اندازی گردید.

 

آزمایش ها:

- آزمایش های کنترل کیفیت: تست های میکروبی، شناسایی باکتری ها، شمارش کلی باکتری ها

- آزمایش های بیوشیمیایی: اندازه گیری مقادیر TVBN, TBA, FFA, pH

- آزمایش های فیزیکی: شاخص رنگ سنجی، شاخص جمودو آنالیز حسی

 

تجهیزات تخصصی:

رنگ سنج، آون، بخارپز، سرخ کن، مایکروویو، اسپکتروفتومتر