حیات وحش

تعداد بازدید:۹۰۱

هدف از راه اندازی آز حیات وحش، مطالعه در زمینه جنبه های اکولوژیکی زیستگاه های حیات وحش و همچنین ارتباط آن با مسائل ژنتیکی می باشد. بدین منظور تمامی دستگاه های مرتبط با تشخیص و بررسی ساختار ژنتیکی گونه ها از جمله مطالعات ژنتیکی از طریق DNA میتوکندریایی و همچنین DNA هسته در این آزمایشگاه موجود می باشد.

علاوه بر این، دستگاه های مربوط به بررسی و صید جانوران از جمله Misnet، تورهای پرنده گیری، انواع دوربین های شکاری، تلسکوپ و دستگاه های سنجش عوامل فیزیکی و شیمیایی زیستگاه ها از جمله انواع دستگاه های مولتی متر در این آزمایشگاه موجود می باشد.