معاون پژوهشی

تعداد بازدید:۱۶۲۱

 

 

 دکتر حمید محمدی آزرم

 مرتبه علمی : دانشیار


  •   دانشکده منابع طبیعی

  •   گروه شیلات

  •   53534725 - 9861+