معاون پژوهشی

تعداد بازدید:۶۸۲

 

دکتر آی ناز خدانظری

مرتبه علمی : استادیار


  •   دانشکده منابع طبیعی

  •   گروه شیلات

  •   53534725 - 9861+

  • khodanazary@yahoo.com