مسئول دفتر

تعداد بازدید:۷۸۶
 

خانم الهام نیک نژاد

مسئول دفتر دانشکده منابع طبیعی دریا


  •   دفتر رئیس دانشکده

  •   دانشکده منابع طبیعی دریا

  •   53534400 - 061

  •  

  •  

شرح وظایف: