رئیس دانشکده

تعداد بازدید:۹۲۳
 

دکتر اولیا قلی خلیلی پور 

رئیس دانشکده منابع طبیعی دریا

مرتبه علمی : استادیار


  •   دانشکده منابع طبیعی دریا

  •   گروه محیط زیست

  •   53534400 - 061

  •   o.khalilipour@gmail.com