گروه زمین شناسی

تعداد بازدید:۳۳۷۴

تاریخچه: گروه زمین شناسی دانشگاه  با هدف تربیت متخصصان این رشته در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در سال 1398  با چهار نفر عضو هئیت علمی از گروه محیط زیست جدا شد و در ساختمان دانشکده منابع طبیعی و به نام گروه زمین شناسی دریایی تاسیس و شروع به فعالیت نمود.

                               

اهداف: دانش آموختگان این گروه قادرند در امور اکتشاف نفت و گاز و معادن مشغول کار شوند، نقشه‌های زمین شناسی و معدنی را تهیه و تفسیر کنند، کارآیی لازم را جهت همکاری با گروه‌های اکتشاف و بهره برداری از منابع آب‌ های زیرزمینی دارند و می‌توانند در عملیات صحرایی و پروژه‌های ژئوتکنیکی همکاری داشته باشند. فارغ‌التحصیلان این رشته معمولا در وزارتخانه‌‌های نفت، صنایع و معادن، نیرو، جهادکشاورزی و سازمان‌های تابعه آنها مشغول به‌کار می‌شوند. همچنین بررسی بسیاری از معضلات زیست محیطی و برنامه‌ریزی توسعه پایدار به کمک زمین‌شناسان صورت می‌گیرد. با توجه به مطالب فوق گروه زمین شناسی با هدف تربیت متخصصین تاسیس گردید.

توسعه و ارتقاء کمی و کیفی فضای آموزشی و پژوهشی دانشکده، جذب اعضاء هیات علمی توانمند، راه اندازی گرایشهای جدید در مقاطع تحصیلات تکمیلی، انتشار ژورنال تخصصی معتبر، ارتقاء کمی و کیفی مقالات علمی اعضاء هیات علمی و دانشجویان و جذب طرح های تحقیقاتی برون دانشگاهی از جمله اهدافی است که امیداست در آینده به این اهداف دست یابد.

مدیر گروه:

دکتر صدیقه بطالبلوئی

تحصیلات:   دکترای زمین شناسی زیست محیطی

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک:      Sblooie@gmail.com

افراد

هیات علمی

دکتر حکیمه امانی پور

تحصیلات:    دکترای زمین شناسی  مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک:      h_amanipoor@yahoo.com

دکتر صدیقه بطالبلوئی

تحصیلات:    دکترای زمین شناسی زیست محیطی ، دانشگاه شیراز

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک:      Sblooie@gmail.com

دکتر هیوا علمیزاده

تحصیلات:    دکترای ژئومورفولوژی، دانشگاه تهران

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک:        Elmizadeh@kmsu.ac.ir

دکتر مهدی مومی پور

تحصیلات:    دکترای ژئومورفولوژی، دانشگاه تبریز

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک:      mmumipur@yahoo.com

رشته های تحصیلی

کارشناسی

زمین شناسی

جغرافیا- گرایش سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی ( در دست اقدام)

کارشناسی ارشد

زمین شناسی زیست محیطی

ژئومورفولوژی- ژئومورفولوژی وآمایش محیط

 مخاطرات محیطی- گرایش طبیعی(در دست اقدام)

پژوهش

آزمایشگاه

آزمایشگاه زمین شناسی

آزمایشگاه محیط زیست